trà sữa oneplus

Sản Phẩm

Sốt Đào

5.000 đ

Combo 8

30.000 đ

Matcha đá xay

34.000 đ

Combo 7

30.000 đ

Thạch Dừa

5.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Sirup Cafe

5.000 đ

Thạch Đào

5.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Sirup Đào

5.000 đ

Thạch Vải

5.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Sirup Vải

5.000 đ

Thạch Dâu

5.000 đ

Combo 3

30.000 đ