trà sữa oneplus

Các dòng trà

Trà Vải

25.000 đ

Trà Đào

25.000 đ