Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 11
Combo 11

Thông tin chi tiết

Combo 11 gồm có: Trà sữa 1+, sốt phúc bồn tử và thủy tinh đâu, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 5

30.000 đ

Combo 7

30.000 đ

Combo 9

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ