Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 12
Combo 12

Thông tin chi tiết

Combo 12 gồm có: Trà sữa 1+, sốt chanh dây và thủy tinh chanh dây, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 8

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ

Combo 1

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ