Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 14
Combo 14

Thông tin chi tiết

Combo 14 gồm có: Trà sữa 1+, sốt dừa và thạch dừa, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 1

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ