Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 5
Combo 5

Thông tin chi tiết

Combo 5 gồm: Trà sữa 1+, sốt cafe, thạch cafe, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 15

30.000 đ

Combo 3

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 7

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ