Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 6
Combo 6

Thông tin chi tiết

Combo 6 gồm có: Trà sữa 1+, sốt dâu và thạch dâu, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 10

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Combo 8

30.000 đ

Combo 7

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ