Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 7
Combo 7

Thông tin chi tiết

Combo 7 gồm có: Trà sữa 1+, sốt nho đen và thủy tinh yogurt, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 5

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 3

30.000 đ

Combo 9

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ