Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 8
Combo 8

Thông tin chi tiết

Combo 8 gồm: Trà sữa 1+, sốt vải và thạch vải, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 7

30.000 đ

Combo 3

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ

Combo 1

30.000 đ