Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 9
Combo 9

Thông tin chi tiết

Combo 9 gồm có: Trà sữa 1+, sốt đào và thạch đào, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 11

30.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 3

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ