trà sữa oneplus

Đá Xay

Yogurt dâu

34.000 đ

Yogurt Nho Đen

34.000 đ

Matcha đá xay

34.000 đ