Chi Tiết Sản Phẩm

Sữa tươi trân châu đường đen
Sữa tươi trân châu đường đen Sữa tươi trân châu đường đen Sữa tươi trân châu đường đen Sữa tươi trân châu đường đen Sữa tươi trân châu đường đen Sữa tươi trân châu đường đen

Thông tin chi tiết

Sữa tươi trân châu đường đen size M giá 25000

Sữa tươi trân châu đường đen size L giá 30000

Sản Phẩm Khác