Chi Tiết Sản Phẩm

Sữa tươi trân châu khoai môn
Sữa tươi trân châu khoai môn Sữa tươi trân châu khoai môn Sữa tươi trân châu khoai môn Sữa tươi trân châu khoai môn Sữa tươi trân châu khoai môn Sữa tươi trân châu khoai môn

Thông tin chi tiết

Sữa tươi trân châu khoai môn size M giá 25000

Sữa tươi trân châu khoai môn size L giá 30000

Sản Phẩm Khác