Chi Tiết Sản Phẩm

Sữa tươi trân châu socola
Sữa tươi trân châu socola Sữa tươi trân châu socola Sữa tươi trân châu socola Sữa tươi trân châu socola Sữa tươi trân châu socola Sữa tươi trân châu socola

Thông tin chi tiết

Sữa tươi trân châu socola size M giá 25000

Sữa tươi trân châu socola size L giá 30000

Sản Phẩm Khác