Chi Tiết Sản Phẩm

Trà sữa 1+ đặc biệt

Thông tin chi tiết

trà sữa đặc biệt sữa gồm trà sữa 1+ và 6 loại thạch với 1 pudding

Sản Phẩm Khác