Chi Tiết Sản Phẩm

Trà sữa truyền thống lớn
Trà sữa truyền thống lớn Trà sữa truyền thống lớn Trà sữa truyền thống lớn Trà sữa truyền thống lớn Trà sữa truyền thống lớn

Thông tin chi tiết

Trà sữa truyền thống lớn size L gồm: trà sữa 1+ và trân châu đen hay thạch

Sản Phẩm Khác