Chi Tiết Sản Phẩm

Trà sữa truyền thống vừa
Trà sữa truyền thống vừa Trà sữa truyền thống vừa Trà sữa truyền thống vừa Trà sữa truyền thống vừa

Thông tin chi tiết

Trà sữa truyền thống vừa size M gồm trà sữa 1+ và trân châu đen hay thạch

Sản Phẩm Khác