Chi Tiết Sản Phẩm

Trà sữa yến mạch 3Q

Thông tin chi tiết

Trà sữa yến mạch 3Q là sự kết hợp của trà sữa 1+, yến mạch và hạt trân châu 3Q

Sản Phẩm Khác