Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 1

Thông tin chi tiết

Combo 1 trà sữa gồm có: trà sữa 1+, thạch phô mai, matcha và trân châu trắng

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 8

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 7

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ