Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 10
Combo 10

Thông tin chi tiết

Combo 10 gồm có: Trà sữa 1+, sốt khoai môn và thạch củ năng, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 5

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 9

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ