Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 13
Combo 13

Thông tin chi tiết

Combo 13 gồm có: Trà sữa 1+, sirup bạc hà và thạch trà xanh, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 7

30.000 đ

Combo 9

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Combo 1

30.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ