Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 15
Combo 15

Thông tin chi tiết

Combo 15 gồm có: Trà sữa 1+, Mật ong và pudding trứng, thạch phô mai

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 14

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 12

30.000 đ

Combo 10

30.000 đ

Combo 7

30.000 đ