Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 2

Thông tin chi tiết

Combo 2 gồm có: trà sữa 1+, thạch phô mai, sốt socola và thạch socola

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 12

30.000 đ

Combo 11

30.000 đ

Combo 6

30.000 đ

Combo 4

30.000 đ

Combo 5

30.000 đ

Combo 1

30.000 đ

Combo 9

30.000 đ

Combo 8

30.000 đ