Chi Tiết Sản Phẩm

Combo 4
Combo 4

Thông tin chi tiết

combo 4 gồm có: Trà sữa 1+, sốt việt quất thạch phô mai và thạch việt quất

Gồm 2 size: size M 25000, size L 30000

Sản Phẩm Khác

Combo 10

30.000 đ

Combo 13

30.000 đ

Combo 15

30.000 đ

Combo 2

30.000 đ

Combo 3

30.000 đ

Combo 1

30.000 đ

Combo 7

30.000 đ

Combo 14

30.000 đ