Chi Tiết Sản Phẩm

Sốt Púc Bồn Tử

Thông tin chi tiết

Phần thêm vào trà sữa

Sản Phẩm Khác

Sốt Dâu

5.000 đ

Sốt Xoài

5.000 đ

Sirup Vải

5.000 đ

Sốt Đào

5.000 đ

Sốt Vải

5.000 đ