Chi Tiết Sản Phẩm

Sốt Xoài

Thông tin chi tiết

Phần thêm vào trà sữa

Sản Phẩm Khác

Sốt Đào

5.000 đ

Sirup Đào

5.000 đ

Sirup Vải

5.000 đ

Sirup Cafe

5.000 đ

Sốt Dâu

5.000 đ

Sốt Vải

5.000 đ